Meeste huurders Woonforte geen huurverhoging

Meeste huurders Woonforte geen huurverhoging

Net als voorgaande jaren houdt Woonforte de jaarlijkse huurverhoging historisch laag. Dat is goed nieuws voor bijna 7.000 huishoudens die dit jaar geen huurverhoging krijgen. De overige 3.000 huurders krijgen alleen een huurverhoging gelijk aan het inflatiecijfer, namelijk 1,4%.

Net als voorgaande jaren houdt Woonforte de jaarlijkse huurverhoging historisch laag. Dat is goed nieuws voor bijna 7.000 huishoudens die dit jaar geen huurverhoging krijgen. De overige 3.000 huurders krijgen alleen een huurverhoging gelijk aan het inflatiecijfer, namelijk 1,4%. 

Woonforte wil sociale huurwoningen betaalbaar houden. Dit geldt vooral voor huurders die op de corporatie zijn aangewezen. Dat zijn mensen met een laag inkomen.

Bij een sociale huurwoning wordt de maximale huurprijs berekend volgens het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel. Alleen als de huurprijs lager is dan 70% van de maximale huurprijs krijgen huurders een kleine huurverhoging van maximaal 1,4%. Dat is gelijk aan de inflatie. Eenderde van de huurders krijgt deze huurverhoging. 

Door jarenlang geen of nauwelijks huurverhoging te vragen, ligt de gemiddelde huur bij Woonforte lager dan het gemiddelde in de sector. 

Hogere inkomens geen extra huurverhoging

Woonforte past dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Voor huurders met een inkomen boven de sociale inkomensgrens gelden dit jaar dezelfde regels als voor de lagere inkomens. Voor de vrije sectorwoningen rekent Woonforte alleen een huurverhoging van 1,4%. 

De huurverhoging gaat in per 1 juli 2018. Alle huurders krijgen eind april een persoonlijke brief met een toelichting op hun huurprijs.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.